Strona główna Caritas na Bliskim Wschodzie Powrót do Syrii? Pod jednym warunkiem.