Strona główna Wolontariat na Bliskim Wschodzie

Wolontariat na Bliskim Wschodzie

Jakich wolontariuszy poszukujemy?

Wszystkich wolontariuszy Caritas łączy jedno: idea bezinteresownej pomocy bliźniemu. Poszukujemy osób, które gotowe są pracować za granicą nieodpłatnie.

Ponadto kontkretne wymagania zależą od specyfiki danego projektu. Od każdego wolontariusza wymagamy jednak biegłej znajomości j. angielskiego w mowie i w piśmie, mile widziana jest znajomość j. arabskiego. Bardzo ważne jest również to, aby wolontariusz znał sytuację kraju, do którego wyjedzie na wolontariat bądź był gotów taką wiedzę zdobyć w czasie przygotowań do wyjazdu. Poza tym poszukujemy osób otwartych, dobrze zorganizowanych, z nastawieniem na rozwiązywanie problemów.

Wyjazd za granicę zawsze wiąże się z szeregiem wyzwań (nawet jeśli ma trwać tylko kilka tygodni), przede wszystkim dlatego, że wolontariusz nie wyjeżdża na wakacje, tylko do miejsca, gdzie zastaje konkretny problem oraz osoby potrzebujące. Umiejętność dostosowania się do sytuacji oraz nastawienie na rozwiązywanie problemów jest kluczowa w pracy wolontariusza na Bliskim Wschodzie.

Do jakich krajów można wyjechać na wolontariat?

Caritas Polska od wielu lat pomaga potrzebującym na Bliskim Wschodzie. Obecnie prowadzimy projekty w Syrii, Palestynie, Jordanii i Kurdystanie irackim, jednak ze względu na trudną sytuację w Syrii i w Kurdystanie, obecnie istnieje możliwość wyjazdu tylko do Palestyny lub Jordanii.

Podczas rekrutacji wolontariusza zwracamy uwagę przede wszystkim na dostosowanie umiejętności wolontariusza do potrzeb danej placówki będącej naszym partnerem. Oczywiście być może marzysz o wyjeździe do jakiegoś konkretnego kraju na Bliskim Wschodzie, jednak proponując współpracę konkretnemu wolontariuszowi zwracamy uwagę przede wszystkim na to, czy umiejętności wolontariusza odpowiadają specyfice i wymaganiom konkretnego projektu, dopiero w drugiej kolejności bierzemy pod uwagę indywidualne preferencje wolontariusza.

Przy jakich projektach pracują wolontariusze?

Wolontariusze mogą pracować zarówno w obszarze pomocy humanitarnej jak i rozwojowej.

Pomoc humanitarną można porównać do plastra przyklejanego na ranę. Przykładem takiego projektu jest pomoc potrzebującym Syryjczykom i najuboższym Jordańczykom w Jordanii, gdzie wolontariusz odpowiadał za pomoc w dystrybucji kart bankomatowych dla potrzebujących, którzy opłacali wynajem mieszkań.

Pomoc rozwojowa natomiast jest jak kompleksowa rehabilitacja. Polega na włączaniu się w inicjatywy mające przynieść rezultaty na dłuższą metę. Projekty prowadzone przez Caritas Polska w Palestynie mają charakter rozwojowy.

Ważnym elementem pracy wolontariusza jest również regularne pisanie artykułów na bloga, będące później opublikowane na bliskiwschod.caritas.pl.

Na jak długo wyjeżdżają wolontariusze?

Dotychczas wolontariusze byli wysyłane na projekty trwające od miesiąca do trzech miesięcy. Nie wykluczamy jednak, że w przyszłości możemy zaangażować wolontariusza na dłuższy wyjazd.

Integralnym elementem wyjazdu jest również przygotowanie, które również może potrwać kilka miesięcy. Przede wszystkim musimy się dobrze poznać i ustalić szczegóły projektu. Proces przygotowania trwa krócej, kiedy projekt już trwa, może się jednak zdarzyć, że nawiążemy współpracę z nowym partnerem. Wówczas wolontariusz będzie zaangażowany również w przygotowanie wyjazdu i ustalanie szczegółów z partnerem.

Kto opłaci wyjazd?

Wolontariusze pracują nieodpłatnie, jednak projekt pokrywa koszty ich dojazdu, wyżywienia oraz ubezpieczenie i zakwaterowanie.

Na etapie przygotowań natomiast, będziesz porposzony o przyjazd do naszego biura w Warszawie – te koszty będziesz musiał pokryć sam. Wyjazd na wolontariat za granicę to nie tylko bezinteresowna pomoc, ale również przywilej – będziesz miał niezwykłą możliwość poznać dany kraj od strony jego realiów, a nie od strony turystycznej. To dlatego zależy nam, aby wolontariusz wykazał się gotowością do zainwestowania w to przesięwzięcie na etapie przygotowań do wyjazdu.

Przed Twoim wyjazdem opłacimy przelot i ubezpieczenie. Ponadto otrzymasz pieniądze w formie zaliczki. Będą one przeznaczone na zakwaterowanie i wyżywienie. Te pieniądze pochodzą ze środków projektowych, które musimy dokładnie rozliczyć po zakończeniu projektu. To dlatego będziesz musiał zobowiązać się do przedstawienia rozliczenia wyjazdu po powrocie.

Jak wygląda przygotowanie do wyjazdu?

Przede wszystkim musimy się nawzajem poznać i porozmawiać o oczekiwaniach, wyjaśnić wątpliwości. Ponadto, w zależności od projektu, wolontariusz może zostać poproszony o współpracę w przygotowaniu wniosku projektowego na swój wyjazd. Ważnym elementem przygotowań jest zapoznanie się z sytuacją w danym kraju, szczegółowe omówienie kwestii bezpieczeństwa, realiów. Skoro wyjeżdżasz na wolontariat, to znaczy, że gdzieś jest jakiś problem. Gdyby nie było problemu, nie byłbyś poproszony o pomoc. Ponadto, życie codzienne, sytuacja polityczna i problemy społeczne są w krajach Bliskiego Wschodu diametralnie różne od tych w Polsce i znajomość tych różnic jest kluczowa, aby móc dać z siebie jak najwięcej podczas wyjazdu.

W ramach przygotowań przejdziesz szkolenie przedwyjazdowe oraz podpiszesz z nami umowę wolontariacką, której szczegóły omówimy wcześniej.

Czy będę ubezpieczony?

Tak, zapewniamy ubezpieczenie na wyjazd.

Czy wolontariusz musi być katolikiem, aby pracować dla Caritas?

Wolontariusze Caritas wyjeżdżając do pracy w placówce partnerskiej reprezentują Caritas. Jeśli więc zgadzasz się z wartościami, które są sercem naszej pracy (Kodeks etyczny Caritas można znaleźć tutaj), zapraszamy do kontaktu z nami. Przede wszystkim stawiamy na otwartość. Podczas swojej pracy na Bliskim Wschodzie poznasz wiele osób innych wyznań lub chrześcijan innych obrządków. Będą to zarówno pracownicy organizacji partnerskiej jak i beneficjenci projektu. Gotowość na poznanie nowej mentalności i życie w społeczeństwie całkowicie odmiennym od polskiego jest kluczowa. Stawiamy przede wszystkim na Twoją otwartość, godne reprezentowanie wartości Caritas i szacunek do drugiego człowieka.

! PILNE ! Obecnie poszukujemy: Animator dzieci niepełnosprawnych w Palestynie (Betlejem i okolice) na okres 3 miesięcy ! PILNE !

O projekcie: Wolontariusz zostanie zaangażowany w kompleksowy projekt pomocy osobom niepełnosprawnym w regionie Betlejem (Palestyna). W ramach tego projektu w roku 2017 zorganizowaliśmy zajęcia umuzykalniające dla dzieci o różnej niepełnosprawności (niewidome, niedosłyszące, niepełnosprawność ruchowa, umysłowa). Dzieci są podzielone na grupy. Ponadto w ramach tego projektu dorosłe osoby niepełnosprawne przechodzą kursy doszkalające, zakładają swoje przedsiębiorstwa oraz są zatrudniane w instytucjach lokalnych. Projekt działa we współpracy z Caritas Jerozolima.

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi (mile widziane wykształcenie pedagogiczne)
 • zdolności muzyczne
 • biegła znajomość j. angielskiego
 • mile widziane: znajomość podstaw j. arabskiego lub gotowość do nauki podstaw przed wyjazdem
 • gotowość do wyjazdu na 3 miesiące (wyjazd najwcześniej w połowie marca 2018; powrót nie później niż w listopadzie 2018)
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy oraz wykonywania zadań bez nadzoru przełożonych
 • umiejętność pracy w wielokulturowym środowisku

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć umuzykalniających i animacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w kilku ośrodkach
 • pisanie artykułów na temat pracy wolontariackiej w Betlejem, do publikacji na bliskiwschod.caritas.pl
 • przygotowanie raportu z pobytu oraz propozycji i pomysłów na przyszłą współpracę pomiędzy Caritas Polska i Caritas Jerozolima
 • współpraca z koordynatorami projektu z Caritas Jerozolima

Zgłoszenia w formie CV i krótkiego listu motywacyjnego ze wskazaniem preferowanego terminu wyjazdu przyjmuje Sylwia Hazboun, shazboun@caritas.org.pl.

Obecnie poszukujemy: Wolontariusz zainteresowany wyjazdem na Bliski Wschód

Jeśli nie masz doświadczenia w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi lub nie możesz wyjechać w okresie wskazanym w powyższych ogłoszeniach, ale mimo to jesteś zainteresowany wolontariatem na Bliskim Wschodzie, prześlij nam swoje CV i napisz, czym się zajmujesz. Chcemy Cię poznać! Nasi partnerzy są zainteresowani przyjmowaniem wolontariuszy, jednak proces przygotowań często trwa jakiś czas. Zależy nam, aby wolontariusze byli dobrze przygotowani, a ich umiejętności dostosowane do potrzeb partnera. Po prostu napisz do nas, a kiedy pojawią się nowe możliwości wyjazdu, nawiążemy z Tobą kontakt!

Sylwia Hazboun, email: shazboun@caritas.org.pl